Supply Chain
på riktigt

Ta kontroll över hela din supply chain. Med oss får du en engagerad partner med lång erfarenhet av integration, försörjningskedjor och logistikprocesser. Men vi stannar aldrig vid analys och rapporter. Du får också starka resultat i praktiken. Vi kallar det Supply Chain på riktigt.

Upptäck Meridion du med.

Supply Chain
på riktigt

Chalmers och Meridion har genomfört en studie kring svenska företags kunskap och användning av sina planeringsparametrar i sina affärssystem. Kortfattat kan man säga att flertalet av bolagen saknar en tydlig och genomtänkt strategi och att man inte heller uppdaterar sin grunddata på ett sätt som den förtjänar.

Analysen

Genom att analysera och visualisera data från kunders supply chain på global, taktisk och operationell nivå kan Meridion snabbt avgöra vart risker för förlust samt potential för vinst finns i värdekedjan. Meridion kan snabbt och effektivt kontrollera bolagens prestation och jämföra med andra bolag i branschen.

Med detta som grund kan man fatta beslut i verksamheten gällande operationella förbättringar som ger största effekt.

Intresserad?

Vill du också förenkla och effektivisera din verksamhet?

Kontakta oss så berättar vi mer.

Förväntad nytta

  • Minskat bundet material
  • Lägre planeringskonstader
  • Ökning av omsättning
  • Uppdaterad grunddata, ökad förståelse för försörjningskedjan

Erbjudande

Meridion grundades 2005 och är ett oberoende konsultbolag som utvecklar och realiserar effektiva försörjningskedjor och logistikprocesser. Vi har mångårig och gedigen erfarenhet av verksamhets-utveckling och affärssystem, särskilt inom Infor M3.

Nyheter

Meridion föreläser om Infor M3 för mastersstudenterna på Chalmers!

Rototilt förnyar sin M3 lösning tillsammans med Meridion