Supplier Portal

Optimera leverantörssamarbetet och öka effektiviteten

Den självbetjänande Supplier Portal är utformad för att öka effektiviteten och främja starkare samarbete mellan ditt företag och dess leverantörer. Denna portal ger dina leverantörer tillgång till specifika funktioner som du har auktoriserat, vilket underlättar en smidigare och mer transparent leveranskedjeprocess. Dessa funktioner inkluderar:

  • Orderhantering: Leverantörer kan visa inköpsorder och uppdatera detaljer som bekräftat pris, kvantitet och leveransdatum på ordernivå eller på radnivå, vilket säkerställer att alla transaktionsdetaljer är korrekt underhållna.
  • Ändringar av order: Leverantörer har möjlighet att avvisa en inköpsorder eller specifika rader vid behov, vilket ger flexibilitet och omedelbar respons på eventuella problem som kan uppstå.
  • Dokumenthantering: Portalen tillåter bifogande av dokument direkt till motsvarande order eller fraktsedlar, vilket förenklar dokumenthanteringen och säkerställer att all relevant information är lättåtkomlig.
  • Koordinering av leveranser: Leverantörer kan skapa avancerade fraktmeddelanden och uppdatera leveransnotiser, vilket hjälper till att strömlinjeforma logistikprocessen och förbättrar noggrannheten i leveransspårningen.
  • Åtkomst till kontrakt och avtal: Leverantörer kan visa detaljerade inköpsavtal, vilket ökar transparensen och förståelsen för de villkor som styr deras transaktioner.
  • Produktinformation: Portalen inkluderar en produktkatalog där leverantörer kan se detaljerade beskrivningar och specifikationer av produkter, vilket bidrar till bättre produktadministration och orderprecision.

Genom att använda dessa funktioner förenklar Supplier Portal inte bara interaktioner med leverantörer utan förbättrar också avsevärt effektiviteten i hanteringen av leveranskedjeaktiviteter. Detta leder till förbättrade leverantörsrelationer och optimerade operativa processer.

Infor är en världsledande aktör inom affärsmolnprogramvara som är specialiserad efter bransch. Infor utvecklar kompletta lösningar för sina fokusbranscher, industriell tillverkning och distribution. Meridion är Channel partner till Infor vad gäller affärssystemet M3 och till andra relaterade produkter från Infor.

Köp Supplier Portal idag

Kontakta mig för en demo av verktyget.

Lars Nyström image
Lars Nyström
Sales Manager