Qlik AutoML

Framtidens beslutsfattande med enkel och kodfri maskininlärning

Med Qlik AutoML får du kraften av maskininlärning med en enkel och kodfri användarupplevelse. Skapa ML-experiment, identifiera viktiga dragare i din data, träna modeller och gör framtidsförutsägelser med fullständig förklaringsdata.

Qlik AutoML identifierar viktig drivare i din historiska data och autogenererar maskininlärningsmodeller med de bästa algoritmerna. Välj enkelt ett målfält i din datamängd och låt Qlik AutoML göra jobbet.

Nyckelfunktioner:

  • Fastställ nyckeldragare i din historiska data.
  • Autogenerera förutsägande modeller med obegränsad justering och förfining.
  • Välj och implementera de bäst presterande modellerna baserat på poäng och rankning.

Qlik tillhandahåller programvarorna QlikView och Qlik Sense. Qlik Sense säljs nu som ett heltäckande Cloud SaaS-erbjudande som möjliggör full integration med automatisering och AI-funktioner. Meridion är Elite partner till Qlik som både säljer, implementerar och utvecklar fördefinierade applikationer kopplade till M3 och kundunika applikationer.

Köp Qlik AutoML idag

Kontakta mig för en demo av verktyget.