Infor OS

Sömlösa processer genom hela affärssystemet

Den molnbaserade operativa plattformen Infor OS kopplar sömlös samman tjänster, för att erbjuda en robust integrationsram som fungerar som grunden för hela ditt affärssystem. 

Genom att förena affärsprocesser möjliggör Infor OS en snabb applikationsutveckling med gemensam datastrategi – allt byggt med service-designprinciper som ger en enhetlig upplevelse. Flexibilitet och smidighet i molnet är nyckelord. Plattformen är utformad för att skapa konkurrensfördelar genom innovation och ger en flexibel upplevelse som fungerar smidigt i molnet. 

Infor OS inkluderar följande komponenter:

Infor OS Portal eller Infor Ming.le

Infor ION eller ION Desk

API Gateway eller ION API

Infor Document Management

Infor Mongoose

Infor Coleman Digital Assistant

Infor Artificial Intelligence

Infor OS-tekniken möjliggör företagsomfattande innovation inom:

  • Integration och automatisering
  • Användarupplevelsen hos företag
  • Säkerhet och efterlevnad
  • Datatjänster
  • Applikationsutveckling
  • Intelligenta processautomatiseringar
  • Tillämpad maskininlärning

Infor är en världsledande aktör inom affärsmolnprogramvara som är specialiserad efter bransch. Infor utvecklar kompletta lösningar för sina fokusbranscher, industriell tillverkning och distribution. Meridion är Channel partner till Infor vad gäller affärssystemet M3 och till andra relaterade produkter från Infor.

Köp Infor OS idag

Kontakta mig för en demo av verktyget.

Lars Nyström image
Lars Nyström
Sales Manager