Inventory Planning Workbench

Maximera effektiviteten i lagerplaneringen

Infor M3 Inventory Planning Workbench förbättrar dina planeringsbeslut genom att identifiera väsentliga höjdpunkter och undantag i din materialplan. Detta verktyg möjliggör visning, simulering och redigering av lager, efterfrågan och tillgång över flera olika tidsintervaller. Det stöder övervakning av material- och produktlagerplanering i tillverknings- och distributionsföretag, vilket hjälper viktiga roller och processer.

  • Produktionsplanerare: Tillhandahåller en visuell huvudplan och ett planeringsverktyg för huvudschemaläggning som fokuserar på tillgänglighet och lagerstatus för utvalda artiklar.
  • Inköpare: Prognostiserar en tidsfaserad lagerprognos för olika artiklar grupperade per leverantör.
  • Kundservice: Visar artiklar som är tillgängliga för försäljning och främjar marknadsföringsinsatser för artiklar, i motsats till de med låga lagernivåer som kan ge brist.

Höjdpunkter och undantag i applikationen definieras med hjälp av en flexibel färgkodningsfunktion, vilket gör det möjligt för dig att snabbt identifiera de mest kritiska planeringsfrågorna och artiklar som kräver omedelbar åtgärd.

Dessa nyckelindikatorer och mått kan hjälpa dig i din beslutsprocess:

  • Dynamisk täckningstid per tidsintervall och i relation till hållbarhetstid.
  • Överträdelser av säkerhetslager och maximala lagernivåer.
  • Prognosuppfyllelseprocent.
  • Förväntade framtida problem med negativ hållbarhet och positiv omklassificering av lager.
  • Jämförelse av prognos kontra orderlager.

Infor är en världsledande aktör inom affärsmolnprogramvara som är specialiserad efter bransch. Infor utvecklar kompletta lösningar för sina fokusbranscher, industriell tillverkning och distribution. Meridion är Channel partner till Infor vad gäller affärssystemet M3 och till andra relaterade produkter från Infor.

Köp Inventory Planning Workbench idag

Kontakta mig för en demo av verktyget.

Lars Nyström image
Lars Nyström
Sales Manager