Scheduling Workbench

Optimera dina tillverkningsprocesser med avancerad schemaläggning

Infor M3 Scheduling Workbench (SWB) är ett kraftfullt verktyg för beslutsstöd designat för produktionsplanering och schemaläggning av tillverkningsorder. Det hanterar effektivt begränsningar avseende kapacitet och materialflöde från råvaror till färdiga produkter. M3 SWB kan hantera både enskilda eller flera anläggningars/fabrikers distribution och produktionsplanering, vilket säkerställer synkroniserad resursanvändning och materialflöde genom hela den interna försörjningskedjan.

Scheduling Workbench förbättrar avsevärt resursutnyttjandet och hjälper till att minska lager, arbete under process och ledtider. SWB för utrustning visualiserar den kritiska vägen för arbetsorder kopplade till stora översyner av utrustning, vilket möjliggör tidig identifiering av flaskhalsar och proaktiv hantering av produktionsutmaningar.

Nyckelfunktioner:
  • Anpassningsbart beslutsstöd: Erbjuder arbetsflödesmenyer som kan anpassas för att hjälpa planerare i deras dagliga arbete, vilket förbättrar beslutsprocesserna.
  • Integration med M3 Business Engine: Säkerställer att processer och beslut är tätt integrerade med M3 Business Engine för sömlös drift.
  • Prestandaresultattavla: Inkluderar en resultattavla som visar leveransprestanda, brister och resursutnyttjande, vilket ger en omfattande översikt över produktionseffektiviteten.
  • Hantering av kritiska begränsningar: Använder Goldratts teori om begränsningar för effektiv hantering av kritiska begränsningar inom produktionslinjen.
  • Dynamisk nätverkssynkronisering: Säkerställer dynamiska beroenden och synkronisering mellan order, material, rutiner och kapacitet, vilket optimerar hela produktionsplanen.
  • Optimering av sekvens: Har en regelbaserad sekvensoptimeringsmotor för att minimera icke-produktiv tid och förbättra den totala produktions effektiviteten.

Infor är en världsledande aktör inom affärsmolnprogramvara som är specialiserad efter bransch. Infor utvecklar kompletta lösningar för sina fokusbranscher, industriell tillverkning och distribution. Meridion är Channel partner till Infor vad gäller affärssystemet M3 och till andra relaterade produkter från Infor.

Köp Scheduling Workbench idag

Kontakta mig för en demo av verktyget.

Lars Nyström image
Lars Nyström
Sales Manager