Effektiv Inköpskalkylering i M3

Optimera din kostnadsallokering för starkare finansiella insikter

Många företag saknar en inköpskalkylmodell som heltäckande fångar upp alla kostnader, och ännu färre har integrerat detta med konteringsstyrning för effektiv uppföljning och analys.

Kalkylmodell med smidig integration och precision
På Meridion hjälper vi er att enkelt följa upp indirekta kostnader och minska osäkerheten i finansiella rapporter. Genom att utveckla en anpassad kalkylmodell och fördelningsnycklar säkerställer vi korrekt allokering av kostnader. Denna process stärker inte bara den finansiella transparensen men också företagets förmåga att fatta välgrundade beslut baserade på tillförlitlig data.

I nästa steg integrerar vi kalkylmodellen med konteringsstyrningen för att säkerställa att varje godsmottagning bokförs korrekt, vilket ger ett solitt underlag för kontinuerliga förbättringar. I tredje steget assisterar vi er med att jämföra verkliga kostnader mot förbokade kostnader för att finjustera våra fördelningsnycklar och förbättra kostnadsprecisionen.

Förväntad nytta:

  • Minskad osäkerhet genom full kontroll över indirekta kostnader.
  • Kundtjänst får tillgång till verkliga marginaler vid orderregistrering.
  • Marknadsavdelningen får bättre underlag för prissättning och kampanjer.
  • Alla avdelningar arbetar utifrån samma, uppdaterade siffror.

Infor är en världsledande aktör inom affärsmolnprogramvara som är specialiserad efter bransch. Infor utvecklar kompletta lösningar för sina fokusbranscher, industriell tillverkning och distribution. Meridion är Channel partner till Infor vad gäller affärssystemet M3 och till andra relaterade produkter från Infor.

Köp Effektiv Inköpskalkylering i M3 idag

Kontakta mig för en demo av verktyget.

Lars Nyström image
Lars Nyström
Sales Manager