Qlik Replicate

Stärk ditt dataekosystem med sömlös, skalbar och kraftfull dataintegration

Qlik Replicate är en enkel och kraftfull lösning för replikering mellan flera ändpunkter, som är lätt att implementera. Replicate är utformad för att skala och stödja storskaliga scenarier för replikering av företagsdata med skalbar arkitektur som omfattar flera servrar, uppgifter och trådar. Du kan replikera, synkronisera, distribuera, konsolidera och mata in data över alla större databaser och datalager – lokalt och i molnet. 

Replicate består av en webbaserad konsol och en replikeringsserver som replikerar data över både heterogena och homogena datakällor. Lösningen ger användarna omedelbar översikt över aktuella och historiska uppgifter, status, prestanda och resursanvändningsinformation. 

Med ett intuitivt användargränssnitt kan du snabbt och enkelt ställa in datareplikering och eliminera behovet av manuell kodning. Replikeringen är loggbaserad, vilket innebär att det endast är förändringarna som läses in. Detta minskar påverkan på källändpunkterna. 

Nyckelfunktioner:

  • Förenkla massiv inmatning till Big Data-plattformar från tusentals källor.
  • Automatisk generering av målscheman baserade på källmetadata.
  • Effektiv bearbetning av stora datalaster med parallell trådning.
  • Använd CDC-processen (change data capture) för att upprätthålla äkta realtidsanalyser med mindre overhead.
  • Ladda data effektivt och snabbt till operativa datalager.
  • Skapa kopior av produktionsändpunkter.
  • Distribuera data över ändpunkter.

Qlik tillhandahåller programvarorna QlikView och Qlik Sense. Qlik Sense säljs nu som ett heltäckande Cloud SaaS-erbjudande som möjliggör full integration med automatisering och AI-funktioner. Meridion är Elite partner till Qlik som både säljer, implementerar och utvecklar fördefinierade applikationer kopplade till M3 och kundunika applikationer.

Köp Qlik Replicate idag

Kontakta mig för en demo av verktyget.