RS Production OEE

Ta full kontroll över din produktionsprocess

RS Production från Meridions partner Good Solutions är en cloudlösning för att förbättra din produktivitet. Den består av flera delar som kan användas var för sig men alla är specialdesignade för att enkelt och effektivt stödja bolag med effektivisering av produktionsprocesser.

RS Production OEE: Insamling av maskindata och visualisering av TAK/OEE-tal för att hitta orsakerna till förluster i produktionsprocessen. Uppkoppling sker via befintligt nätverk eller färdigkonfigurerade IoT boxar som kopplar in maskinen utan extra elinstallationer. OEE-tal och förluster visas enkelt på skärmar i verksamheten eller i mer detaljerad skiftanalys av produktionsledare eller processförbättrare.

För operatörs rapportering, MES, finns även stöd för PokaYoke och scanning för att underlätta för operatörernas rapportering av saldon. I RS Production OEE finns även larm meddelandefunktioner (ANDON) för att kalla på hjälp eller stoppa produktion för kvalitet eller processproblem.

RS Production ACT används för att skapa digitala checklistor som kan förberedas. RS Production Energy är ett sätt att mäta och analysera sin fabriks energiförbrukning och CO2.

Nyckelfunktioner:

  • Färdiga realtidsrapporter för dagliga möten, förbättringsarbete, produktionsstyrning m.m.
  • Guidad installation och konfiguration.
  • Samla enkelt produktionsfakta från operatörer och maskiner
  • Utöka funktionaliteten och skala till fler maskiner och fabriker vid behov.

Good Solutions är ett mjukvarubolag som utvecklar och driver flera produkter under varumärket RS Production samt levererar tjänster som hjälper sina kunder att få störst nytta av programvaran. Meridion är partner till Good Solutions och fokuserar huvudsakligen på produkten RS Production OEE

Good Solutions är ett mjukvarubolag som utvecklar och driver flera produkter under varumärket RS Production samt levererar tjänster som hjälper sina kunder att få störst nytta av programvaran. Meridion är partner till Good Solutions och fokuserar huvudsakligen på produkten RS Production OEE.

Köp RS Production OEE idag

Kontakta mig för en demo av verktyget.

Lars Nyström image
Lars Nyström
Sales Manager