Meridion Visualization

Uppnå nästa nivå av insikter och effektivitet med Meridions datavisualisering

Meridion Visualization Concept, MVC, erbjuder en revolutionerande metod för att förbättra insikt och effektivitet inom många aspekter av affärssystemets användning. Genom att använda avancerad visualiseringsteknik tar vi datadrivna beslut till en ny nivå och ger dig som kund möjlighet att optimera dina processer på ett sätt som tidigare inte var möjligt. 

Visualisering för lagereffektivitet
MVC utvecklades ur behovet att se data på nya sätt för att skapa djupare insikter. Lösningen innebär att skapa bilder som efterliknar en fysisk verklighet och applicera data på dessa bilder. Ett vanligt problem som MVC har tillämpats på är lagereffektivitet. Genom att visualisera lagerlayouten blir det enklare att identifiera mönster som är svåra att upptäcka i traditionella tabeller och diagram.

Integration med Qlik och Infor M3
När bilderna är skapade, integrerar vi dem i Qlik och Infor M3 för att använda visuella representationer av datan. Dessa visualiseringar används för att förbättra både utförandet och analysen av data. Vårt visualiseringsverktyg är kompatibelt med både molnbaserade och lokala system (on-prem).

Specifik tillämpning: Meridion Warehouse Visualization och Digital Twin Warehouse
Ett specifikt användningsområde är ’Meridion Warehouse Visualization, och Digital Twin Warehouse’, där vi analyserar effektiviteten i lagerhanteringen. Lösningen, som bygger på Qlik, har implementerats hos flera kunder, däribland en global utrullning för Volvo Group i 10 länder. Lösningen har genererat nya insikter och förbättringar inom operativt plock samt ergonomi och säkerhet. På Qliks användarkonferens framhöll Volvo Group följande fördelar med lösningen:

  • Förbättrad hantering av säkerhet och ergonomi: Optimal placering av delar på rätt höjd och i rätt zon.
  • Effektivare lagerutrymmeshantering: Realtidsöversikt över lediga platser.
  • Omedelbar förmåga att skapa arbetsuppgifter vid felkorrigeringar: Lista med omplaceringar som behöver göras (potentiell effektivitetsvinst).
  • Ytterligare verktyg som kan förbättra PDQ-prestanda (Product Data Quality dvs datakvalitet): Omedelbar översikt av två SKU:er (Stock keeping unit dvs lagerhållen artikel) på en plats.
  • Snabb rapportering av snabb-/långsamtgående artiklar: Säkerställer att delar är optimalt placerade för plockning (potentiell effektivitetsvinst).
  • Snabbt och enkelt att hitta och genomföra förbättringar inom DC inklusive fel i systemet avseende delar och platser: Snabb och enkel kommunikation och åtgärder (daglig teamkommunikation).
  • Tydlig förståelse för DC:s (Distributioncenter = lagret) aktuella tillstånd.

Global Implementation
Den globala implementeringen har också gjort det möjligt för olika länder att jämföra sig med varandra. Bilderna visar Volvo Groups anläggningar.

Inbyggd Visualisering i M3
Meridion integrerar också visualiseringskomponenterna i M3. Till exempel kan vi visuellt verifiera korrekt packning i pallar. En mer avancerad lösning är kombinationen av vårt visualiseringskoncept med Qlik och M3 i en 3D-värld. Här använder vi Unity, som ursprungligen används för spelutveckling, för att bygga upp visualiseringen. Genom att ladda in 3D-modeller och applicera datamodellen kan vi visualisera data i 3D, vilket även ger möjligheten att uppleva att man är i fabriken och ser datan. Lösningen kan köras på en vanlig dator med tangentbord eller med Virtual Reality-glasögon.

Användning av bilder för packningsprocesser
En annan tillämpning är användningen av bilder för att underlätta för användare att göra rätt i samband med packning. I exemplet nedan visar bilderna hur man ska packa och hur mycket som faktiskt är packat. Visualiseringen är inbyggd i en Infor M3 H5-applikation och rapporteringen sker direkt i M3. Detta gör det enklare för operatörer att följa instruktioner och minimerar fel, vilket leder till effektivare och mer exakta packningsprocesser.

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss så förenklar och effektiviserar vi din verksamhet.

Kom igång direkt med Meridion Visualization

Kontakta mig direkt eller fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort.