Kom igång med M3 Workflows

Effektivisera och optimera ditt företags arbetsflöde

Meridion är experter på att visualisera och förenkla processer för att förbättra effektiviteten i era arbetsflöden. Infor M3:s workflow är ett lysande exempel på hur nya funktioner i M3 stödjer denna ambition. Infor-workflow möjliggör skapandet av ett processflöde där arbetsuppgifter överförs mellan personer i organisationen. Detta gör att processer som involverar flera avdelningar kan strömlinjeformas och effektiviseras.

Strömlinjeformad processhantering

Workflowet konfigureras i ION desk och ger en överskådlig bild av hela processen och dess möjliga vägar. Användarna kan följa var i processen de befinner sig, vem som har utfört vilka uppgifter och när detta skedde. Genom att använda API:er från M3 kan företagets processer förbättras avsevärt. Dessutom kan information och uppgifter automatiskt dirigeras till rätt person inom företaget. Påminnelser kan sättas för uppgifter som inte slutförts i tid och dessa kan även eskaleras till andra personer i verksamheten.

Detta leder till en effektivare processhantering och minskade handläggningstider.

Förväntad nytta:

  • Översikt över processen
  • Spårbarhet
  • Tidseffektivitet

Infor är en världsledande aktör inom affärsmolnprogramvara som är specialiserad efter bransch. Infor utvecklar kompletta lösningar för sina fokusbranscher, industriell tillverkning och distribution. Meridion är Channel partner till Infor vad gäller affärssystemet M3 och till andra relaterade produkter från Infor.

Köp Kom igång med M3 Workflows idag

Kontakta mig för en demo av verktyget.

Lars Nyström image
Lars Nyström
Sales Manager