QlikView

Stärk din analysförmåga

QlikView är en klassisk analytisk lösning som förenklar förståelsen av komplexa dataset, upptäcker samband och drar insikter. Genom att komprimera data och lagra den i minnet möjliggör QlikView omedelbar utforskning av flera användare. Plattformens grundläggande teknologi för associativa datamodeller möjliggör skapandet av ett unikt, interaktivt gränssnitt för att presentera och analysera alla typer av information.

Intuitiva samband med QlikView
QlikView bearbetar information på ett sätt som liknar den mänskliga hjärnan, gradvis skapar associativa samband med den data den hanterar. Denna metod ger dig, inte databasen, möjlighet att bestämma frågorna. Du klickar helt enkelt på de element du vill utforska närmare. I traditionella system kan datahantering vara besvärlig, ofta krävs djup kunskap om databasstrukturer och frågesyntax. Användare är vanligtvis begränsade till fördefinierade sökrutiner. I motsats till detta revolutionerar QlikView denna process genom att låta användare fritt välja data som visas på skärmen med bara en musklick. Medan konventionella system för informationsökning vanligtvis kräver en top-down-ansats, möjliggör QlikView att du börjar med vilken datapunkt som helst, oavsett dess position inom datamodellen.

QlikView ger en enhetlig och sammanhängande översikt över data över olika databaser, vare sig de är dina egna, någon annans, centraliserade eller lokala. Det är kompatibelt med nästan alla databaser.

Nyckelfunktioner: 

  • Skapa ett flexibelt slutanvändargränssnitt för ett informationsdatalager.
  • Åskådliggöra relationer mellan data.
  • Skapa presentationer som är baserade på dina data.
  • Skapa dynamiska diagram och tabeller
  • Utföra statistiska analyser.
  • Länka beskrivningar och multimedia till data.
  • Bygga egna anpassade system.
  • Skapa nya tabeller med information från olika källor.
  • Bygga ditt eget Business Intelligence-system.

Qlik tillhandahåller programvarorna QlikView och Qlik Sense. Qlik Sense säljs nu som ett heltäckande Cloud SaaS-erbjudande som möjliggör full integration med automatisering och AI-funktioner. Meridion är Elite partner till Qlik som både säljer, implementerar och utvecklar fördefinierade applikationer kopplade till M3 och kundunika applikationer.

Köp QlikView idag

Kontakta mig för en demo av verktyget.