Planning Workbench

Effektivisera din resurs- och kapacitetsplanering

Planning Workbench visualiserar framtida resursbehov och stöder material- och kapacitetsplanering på grupperade eller detaljerade nivåer. Konceptet med makro-order i M3 gör det möjligt att sammanfatta tillverkningsorder över grupper av artiklar och operationer. Sammanfattningen av din plan på makroordernivå hjälper till att eliminera onödiga detaljnivåer samtidigt som en huvudplan upprättas. Denna plan kan visualiseras och genomföras över flera platser när mellanprodukter och slutprodukter produceras i olika anläggningar.

Anpassade verktyg för olika tillverkningsbehov:

Infor M3 Planning Workbench för Fashion är utformad för tillverkningsföretag inom kläder, skor, hemtextil och accessoarer. Det tillhandahåller ett lättanvänt planeringsverktyg som möjliggör planering av stora volymer order över en komplex försörjningskedja. Detta verktyg är utformat som ett verktyg för medellångsiktig planering för företag som verkar över flera tillverkningsplatser och/eller flera sömlinjer per plats, vilket möjliggör framåtplanering för optimal kapacitetsutnyttjande.

Infor M3 Planning Workbench för Equipment är ett avancerat ”what if”-planeringsverktyg, speciellt utformat för kunder inom utrustningsindustrin. Det används för att visualisera framtida resursbehov och konflikter (material, arbetskraft, underleverantörer osv.). Besluten som tas inom Planning Workbench kan uppdatera Infor M3 eller användas enbart för simuleringssyften.

Infor M3 Planning Workbench för Food & Beverage överbryggar klyftan mellan mer avancerade planeringsverktyg och den utbredda användningen av kalkylark för att hantera huvudplaneringsprocessen i livsmedels- och dryckesföretag.

Nyckelfunktioner:
  • Integrering med Infor M3 Business Engine: Garanterar ett sömlöst planeringsflöde från efterfrågan till produktionsplanering, vilket förbättrar konsekvensen i verksamheten.
  • Robust beslutsstöd: Ger tydlig överblick över kapacitetsbelastning och profilbyggnad av lager, vilket underlättar strategisk planering och hantering.
  • Användarvänligt gränssnitt: Innehåller arbetsbänkar med ett kalkylarksliknande rutnät som enkelt kan anpassas för att möta individuella planerares specifika behov.
  • Interaktiva planeringsverktyg: Erbjuder specialiserade arbetsbänkar för kapacitetsplanering som fokuserar på användning och belastning av arbetscenter, samt materialplanering som riktar sig mot lagerstatus och täckningstider.

Infor är en världsledande aktör inom affärsmolnprogramvara som är specialiserad efter bransch. Infor utvecklar kompletta lösningar för sina fokusbranscher, industriell tillverkning och distribution. Meridion är Channel partner till Infor vad gäller affärssystemet M3 och till andra relaterade produkter från Infor.

Köp Planning Workbench idag

Kontakta mig för en demo av verktyget.

Lars Nyström image
Lars Nyström
Sales Manager