Förenkla utfasning av artiklar i M3

Maximera effektiviteten i din lagerhållning

Ju fler artiklar ditt företag har, desto mer komplext är det att ha en effektiv lagerhållning, där rätt saker finns tillgängliga vid rätt tidpunkt. För att inte ha ett felaktigt och för högt lagervärde samt att säkerställa ett kostnadseffektivt lager bör artiklar fasas ut med jämna mellanrum. Meridion har tagit fram ett sätt att både identifiera och stödja utfasningsprocessen av artiklar med hjälp av Machine Learning och M3 Workflows.

Intelligent utfasningshantering med Machine Learning och M3

Lösningen består av två delar. Den första delen avser identifiering av artiklar som bör fasas ut. Detta görs på ett effektivt sätt med hjälp av Machine Learning, som analyserar data för att förutsäga vilka artiklar som inte längre bidrar till företagets lönsamhet. Den andra delen av lösningen strukturerar upp processen för utfasningen, vilken är anpassad efter bolagets specifika behov. Denna processhantering genomförs med hjälp av M3 Workflows, som säkerställer en smidig och felminimerad utfasning.

Förväntad nytta:

  • Identifiering av potentiella artiklar för utfasning
  • En strukturerad utfasningsprocess
  • Minskat administrativt arbete
  • Frigörande av bundet kapital

Infor är en världsledande aktör inom affärsmolnprogramvara som är specialiserad efter bransch. Infor utvecklar kompletta lösningar för sina fokusbranscher, industriell tillverkning och distribution. Meridion är Channel partner till Infor vad gäller affärssystemet M3 och till andra relaterade produkter från Infor.

Köp Förenkla utfasning av artiklar i M3 idag

Kontakta mig för en demo av verktyget.

Lars Nyström image
Lars Nyström
Sales Manager