Cloud Implementation & Integration

Trygga din implementering med en erfaren ERP-projektledning från start till mål

Meridion har lett ERP-projekt i över 20 år och förstår vad som krävs för att hantera framgångsrika implementeringar. Vi specialiserar oss på att skapa en enhetlig plattform där vi, du som kund, och andra partners delar en gemensam förståelse för hur projektet ska drivas för att uppnå uppsatta mål.

Anpassningsbara och skalbara lösningar
Vår metodik är skalbar och flexibel för att kunna hantera olika typer av projekt, vare sig det gäller en nyinstallation av M3 eller en utrullning till dotterbolag. Sammantaget ökar vårt tillvägagångssätt avsevärt chanserna för ett framgångsrikt ERP-projekt, vilket säkerställer att ditt projekt uppnår sina mål i tid och inom budget.

Effektiv kommunikation: Hörnstenen för framgång
En av de viktigaste komponenterna i ett framgångsrikt projekt är kommunikation. Vår metodik stödjer detta genom att tydligt definiera VAD som ska göras så att det finns en gemensam förväntan på projektets leveranser.

Organisationsstruktur och ansvarsfördelning
Vårt tillvägagångssätt är också tydligt med hur vi organiserar oss, vilka roller som behövs och vilket ansvar varje person har. Genom att dela upp implementations-projektet i tre faser med flera leveranspaket och fem tydliga milstolpar vet alla NÄR leveranserna ska vara klara, HUR de ska utföras och VEM som är ansvarig.

Milstolpar och leveranshantering
Varje leveranspaket har ett tydligt mål och specificerade leveranser, vilket är en viktig del av vår gemensamma projektstyrning för att hantera eventuella avvikelser. Arbetet stöds av färdiga mallar och agendor för varje leveranspaket. Genom att följa etablerade rutiner kan vi spara tid och resurser. Tester är också helt centrala i vårt arbete med att etablera en lösning som stöder verksamhetens krav. Godkända testresultat är den viktigaste faktorn för att passera en milstolpe.

Ändrings- och riskhantering
Utöver kommunikation är ändringshantering och riskhantering centrala i vår metodik och genomsyrar alla leveranser och hela projektet. Ändringshanteringen gäller inte bara projektet och dess omfattning; vi förstår att insikt i den förändring som projektet kan leda till i kundens organisation, processer eller roller är lika viktiga. Meridion tar totalt ansvar från start till mål.

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss så förenklar och effektiviserar vi din verksamhet.

Trygga din Cloud Implementation & Integration

Kontakta mig direkt eller fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort.

Lars Nyström image
Lars Nyström
Sales Manager