Issue Management Portal

Effektivisera problemlösning och förbättra samarbetet

Den självbetjänande Issue Management Portal förbättrar effektiviteten och främjar samarbetet mellan ditt företag och dina kunder. Denna portal är utrustad med omfattande funktioner för ärendehantering, vilket möjliggör för användarna att skapa, övervaka och lösa problem samt genomföra korrigerande åtgärder effektivt.

Genom att integrera dessa funktionaliteter förenklar Issue Management Portal inte bara hanteringen av reklamation och ärenden utan förbättrar också avsevärt lösningsprocessen, vilket gör den snabbare och mer effektiv. Detta leder till ökad kundnöjdhet och mer effektivt samarbete mellan ditt företag och dess kunder.

En typisk processflöde inom portalen inkluderar flera viktiga uppgifter:

  • Registrering av reklamation eller ärenden: Användare kan lämna reklamation eller rapportera problem direkt genom en användarvänlig webbportal.
  • Länka reklamation eller ärenden till M3-beställningar: Portalen möjliggör en sömlös länkning av reklamationer eller ärenden till specifika M3-beställningar, vilket säkerställer att all information är ansluten och lättåtkomlig.
  • Automatiserad bearbetning: Ärenden bearbetas med fördefinierade åtgärder, vilket automatiserar arbetsflödet och minskar behovet av manuell inblandning.
  • Åtgärder relaterade till M3-transaktioner: Portalen underlättar åtgärder som är direkt relaterade till M3-transaktioner, vilket förbättrar integrationen med befintliga system.
  • Anslutning till befintliga M3-processer: Den ansluter också sömlöst med befintliga M3-processer, vilket möjliggör ett strömlinjeformat informations- och åtgärdsflöde över dina affärsoperationer.

Infor är en världsledande aktör inom affärsmolnprogramvara som är specialiserad efter bransch. Infor utvecklar kompletta lösningar för sina fokusbranscher, industriell tillverkning och distribution. Meridion är Channel partner till Infor vad gäller affärssystemet M3 och till andra relaterade produkter från Infor.

Köp Issue Management Portal idag

Kontakta mig för en demo av verktyget.

Lars Nyström image
Lars Nyström
Sales Manager