Infor M3 Applications

Ger kraft åt verksamheten i hela företaget

För företag som fokuserar på att tillverka, flytta och underhålla produkter, tillhandahåller Infor M3 nödvändiga verktyg för att effektivt hantera deras verksamheter. Detta omfattande system stöder affärsprocesser över hela organisationen, från tillverkningsoperationer till aktiviteter inom leveranskedjan, samt relationer med kunder och leverantörer till finansiell förvaltning. Infor M3 integrerar dessa olika områden till en enhetlig operationell vy.

Nyckelapplikationer inkluderar:

  • Finanshantering: Effektiviserar alla finansiella transaktioner och rapportering i ett system för att säkerställa noggrannhet och ge insikter.
  • Tillverkningsoperationer: Hanterar alla aspekter av produktionsprocesser för att förbättra effektivitet och produktkvalitet.
  • Underhållshantering: Håller koll på underhållsscheman och kostnader för utrustning för att förhindra driftstörningar.
  • Leveranskedjehantering: Optimerar flödet av varor och material från leverantörer till kunder för att förbättra responsivitet och minska kostnader.
  • Kundförsäljning och service: Förbättrar kundrelationer genom bättre försäljningsuppföljning och servicemanagement.
  • Stöd för olika driftalternativ: Tillgänglig on-premises och som Cloud M3-applikationer, vilket säkerställer flexibilitet i driftsättning enligt företagets behov.

Infor är en världsledande aktör inom affärsmolnprogramvara som är specialiserad efter bransch. Infor utvecklar kompletta lösningar för sina fokusbranscher, industriell tillverkning och distribution. Meridion är Channel partner till Infor vad gäller affärssystemet M3 och till andra relaterade produkter från Infor.

Köp Infor M3 Applications idag

Kontakta mig för en demo av verktyget.

Lars Nyström image
Lars Nyström
Sales Manager