Säkra bokslutet och få en snabb överblick i M3

Skapa en bättre överblick och åtgärda fel med vår senaste lösning för M3. Meridions expertteam på finansavdelningen och Qlikteamet har tillsammans utvecklat en lösning som identifierar och hanterar fel som uppstår vid överföring till huvudboken, GLS037, GLS047 och CAS300. Med fokus på att förenkla och förbättra finansiell hantering, syftar vår lösning till att snabbt åtgärda fel innan månadsbokslutet eller vid löpande kontroll.

Applikationen ger kontroll över programmerade fel som uppstår och gör det möjligt för dig att arbeta proaktivt, med minimal påverkan på verksamheten. 

Förväntad nytta:

  • Effektivisering av hanteringen av finansrelaterade fel
  • Historisk översikt över antalet finansrelaterade fel
  • Förbättrad översikt och kontroll över finansrelaterade fel i M3

Köp Säkra bokslutet och få en snabb överblick i M3 idag

Kontakta mig för en demo av verktyget.

Lars Nyström image
Lars Nyström
Sales Manager