[wpml_language_selector_widget]

Supply Chain
på riktigt

Ta kontroll över hela din supply chain. Med oss får du en engagerad partner med lång erfarenhet av integration, försörjningskedjor och logistikprocesser. Men vi stannar aldrig vid analys och rapporter. Du får också starka resultat i praktiken. Vi kallar det Supply Chain på riktigt.

Upptäck Meridion du med.

Kom igång med
M3 Workflows

Meridion arbetar med att visualisera & förenkla processer för att effektivisera era arbetsprocesser. Infor M3’s workflow är ett utmärkt exempel på hur nya funktioner i M3 stödjer denna ambition. Infor workflow innebär att man skapar upp ett processflöde där olika arbetsuppgifter skickas vidare mellan personer i organisationen. Processer som går genom olika avdelningar på företaget kan därför strömlinjeformas och effektiviseras.

Funktionalitet

Workflowet konfigureras i ION desk och skapar en överskådlig bild av hela processen och vilka olika vägar den kan ta. Användaren får möjlighet att se var i processen man är, vem som har gjort vad och när detta skett. Genom att använda API:er från M3 kan företagets processer effektiviseras. Dessutom kan information och uppgifter automatiskt gå till rätt person inom företaget. Påminnelser kan läggas in för uppgifter som inte slutförts i tid och kan även eskaleras till andra personer i verksamheten.

Automatiserad och snabb återkoppling leder till effektivisering av processer och minskade handläggningstider.

Intresserad?

Vill du också förenkla och effektivisera din verksamhet?

Kontakta oss så berättar vi mer.

Förväntad nytta

  • Process översikt
  • Spårbarhet
  • Tidseffektivitet

Erbjudande

Meridion grundades 2005 och är ett oberoende konsultbolag som utvecklar och realiserar effektiva försörjningskedjor och logistikprocesser. Vi har mångårig och gedigen erfarenhet av verksamhets-utveckling och affärssystem, särskilt inom Infor M3.

Nyheter

Meridion föreläser om Infor M3 för mastersstudenterna på Chalmers!

Rototilt förnyar sin M3 lösning tillsammans med Meridion