Supply Chain
på riktigt

Ta kontroll över hela din supply chain. Med oss får du en engagerad partner med lång erfarenhet av integration, försörjningskedjor och logistikprocesser. Men vi stannar aldrig vid analys och rapporter. Du får också starka resultat i praktiken. Vi kallar det Supply Chain på riktigt.

Upptäck Meridion du med.

Fördjupat samarbete mellan Meridion och PipeChain för snabbare digitalisering av Supply Chains

Meridion och PipeChain har jobbat länge med digitala försörjningskedjor och varit med och utvecklat standardprocesser tillsammans med Odette. I och med att vi båda kommer från fordonsbranschen så har EDI och digitala försörjningskedjor alltid varit en del av vårt DNA.

En kritisk framgångsfaktor vid digitalisering av supply chains är att processerna och tekniken att integrera hänger ihop och att parterna förstår varandra. Meridions huvudkompetens är Infor M3 och dess integrationsplattform ION. PipeChains framgång bygger på ett stort kunnande och applikationer för meddelandekonvertering och ett stort kommunikationsnätverk med mer än 22 000 uppkopplade parter.

Kombinationen av Meridion och PipeChains kunskaper minimerar kostnaden och maximerar digitaliseringen av Supply Chains.

Nu utvecklas allt fler koncept som inte är rena EDI-lösningar och mixen av PipeChains integrationsnätverk, cloud-plattform och logistiklösningar är viktiga för Meridions kundbas.

Därför har Meridion och PipeChain nu fördjupat sitt samarbete genom ett långsiktigt samarbetsavtal med fördjupat tekniskt konceptuellt upplägg som är färdigt att ta del av om ni vill öka er supply chain-digitalisering.

Behöver din verksamhet bli mera digitaliserad och automatiserad?

Kontakta:

Lars Nyström, Meridion

Daniel Tolergård, Pipechain

Nyheter

Meridion föreläser om Infor M3 för mastersstudenterna på Chalmers!

Rototilt förnyar sin M3 lösning tillsammans med Meridion