Digitalisera Manuella Vouchers i M3

Effektivisera dina ekonomiprocesser med digital voucherintegration

Meridion har utvecklat ett verktyg för att hjälpa dig att ladda upp dina manuella vouchers till M3. Det är snabbt, enkelt att använda och ger direkt återkoppling till användaren om det finns fel i redovisningsinformationen. Tillsammans med Infor OS workflow-modulen kan ditt företag fullständigt digitalisera godkännandeflöden som kopplar vouchers till stödjande dokumentation.

Förbättrad hantering av Vouchers
Datan valideras innan den når M3 och användaren blir direkt informerad om eventuella problem antingen via voucher-mallen eller via e-post. Genom att utnyttja företagets AD-information hämtas M3-användardatan som är kopplad till personen som använder voucher-mallen automatiskt.

Användare kan enkelt se vilka fält som är obligatoriska och få omedelbar återkoppling om någon information saknas eller om vouchern är obalanserad. Dessutom kan flera voucher-nummer skapas genom att tilldela ett grupp-ID.

Förväntad nytta:

  • Snabb återkoppling vid datavalidering
  • Spårbarhet
  • Användarvänligt gränssnitt
  • Översikt och uppdateringar av valutakursändringar

Infor är en världsledande aktör inom affärsmolnprogramvara som är specialiserad efter bransch. Infor utvecklar kompletta lösningar för sina fokusbranscher, industriell tillverkning och distribution. Meridion är Channel partner till Infor vad gäller affärssystemet M3 och till andra relaterade produkter från Infor.

Köp Digitalisera Manuella Vouchers i M3 idag

Kontakta mig för en demo av verktyget.

Lars Nyström image
Lars Nyström
Sales Manager