Supply Chain
på riktigt

Ta kontroll över hela din supply chain. Med oss får du en engagerad partner med lång erfarenhet av integration, försörjningskedjor och logistikprocesser. Men vi stannar aldrig vid analys och rapporter. Du får också starka resultat i praktiken. Vi kallar det Supply Chain på riktigt.

Upptäck Meridion du med.

Examensarbete Supply Chain på riktigt

Meridions koncept ”Supply Chain på riktigt” innebär en analys av tillverkande och distribuerande bolag i Sverige. Vi har nu utfört samma analys på snart 20 bolag och datan från denna analys har varit underlag för examensarbete på ämnet som presenterades av Felicia Turesson och Ottilia Bergström från Masterprogrammet för Supply Chain på Chalmers.

Den datadrivna analysen har kombinerats med djupintervjuer hos KraftPowercon där handledaren Mattias Dahlgren har beskrivit arbetssätten. Arbetet är en fortsättning av Prof. Patrik Jonsson och Stig Arne Mattssons arbete om Best practice vid lagerstyrning i svensk industri.

Vill ert företag vara med och utveckla Sveriges konkurrenskraft med hjälp av effektivt nyttjande av IT stöd? Kontakta Johan Bystedt

Nyheter

Meridion föreläser om Infor M3 för mastersstudenterna på Chalmers!

Rototilt förnyar sin M3 lösning tillsammans med Meridion