Partners

Infor Infor är en världsledande aktör inom affärsmolnprogramvara som är specialiserad efter bransch. Infor utvecklar kompletta lösningar för sina fokusbranscher, industriell tillverkning och distribution. Meridion är Alliance partner till Infor vad gäller affärssystemet M3 och till andra relaterade produkter från Infor. Qlik Qlik tillhandahåller programvarorna QlikView och QlikSense. Qlik Sense säljs nu som ett heltäckande …

Partners Read More »