Supply Chain
på riktigt

Ta kontroll över hela din supply chain. Med oss får du en engagerad partner med lång erfarenhet av integration, försörjningskedjor och logistikprocesser. Men vi stannar aldrig vid analys och rapporter. Du får också starka resultat i praktiken. Vi kallar det Supply Chain på riktigt.

Upptäck Meridion du med.

Affärsprocesser

OPTIMERA DINA AFFÄRSPROCESSER

Meridion strävar efter att vara faktorn som transformerar ditt företags strategi till affärsnyttigt systemstöd och IT-lösningar som ger ett faktiskt mervärde. Vår djupa förståelse för affärssystem är kombinerad med en expertkunskap, passion och nyfikenhet kring Supply Chain Management och verksamhetsfrågor.

Erfarenheterna inom vårt företag sträcker sig över flertalet branscher, till stor del inom tillverkande och distribuerande företag. Meridion har en lång historia av framgångsrika projekt inom fordonsindustrin där vi har särskilt djuplodande expertis.

AFFÄRSKONSULTER HELA VÄGEN

De lösningar som Meridion levererar tar alltid avstamp i ditt företags affärsprocesser, mål och strategi. Därifrån finns vi med dig hela vägen från processkartläggning och förstudier, genom utveckling av nya affärsprocesser, fram till det praktiska införandet av nya systemstöd och arbetssätt.

VISA MER

Visste du att?

Meridion har deltagit i ett flertal forskningsprojekt tillsammans med Chalmers och stora industribolag för att stötta den svenska industrins konkurrenskraft sedan 2007.

Vi erbjuder:

  • Projektledning
  • Utvärdering av affärssystem
  • Supply Chain Management
  • JIT concept
  • Tredjepartslogistik
  • OEE/TAK
  • Produktionsoptimering med OEE/TAK
  • Lean Production
  • MMOG/LE – Odette

Nyheter

Meridion föreläser om Infor M3 för mastersstudenterna på Chalmers!

Rototilt förnyar sin M3 lösning tillsammans med Meridion