2018 blev Veoneer ett eget börsbolag efter att varit en del av Autoliv. I avknoppningen från Autoliv fanns ett TSA avtal (Transition Service Agreement) som innebar att 2020-03-31 skulle alla IT system vara avskurna från Autoliv och all data separerad.

Meridion som har lång erfarenhet av Movex på Autoliv och fordonsindustrins lösningar fick uppdraget att projektleda dataseparationen och implementera M3 13.4.

Under stark tidspress där någon försening av Go-live inte var ett alternativ har Veoneer och Meridion tillsammans genomfört:

  • En stor dataanalys och extrahering från Autolivs alla olika system
  • En uppgradering från Movex 5.2 till M3 13.4 för produktionsenheten i Vårgårda
  • Införandet av cloud EDI-as-a-Service-lösning mot flera ledande fordonstillverkare
  • Byggt upp och infört M3 på ett Shared Service Center för ekonomi och reskontra
  • Införande av M3 finans på utvecklingskontoren i Tyskland, Frankrike och Rumänien
  • Integration mot produktionsenhet i Frankrike (Movex 5.2)

Projektmålen uppfylldes och nu ett år efter driftarten har Veoneer lagt grunden för fortsatt utveckling av sina processer och organisation

Efter 1 år har Veoneer sett stora fördelar med ny funktionalitet i M3 13 och det pågår redan flera utvecklingsprojekt för att utnyttja M3 mer effektivt. Homepage för logistik & planering som dashboard för att bevaka saldon, arbetsbelastning, skrotning och felförflyttningar.

Workflows har införts i på flera områden, till exempel för hantera avvikelser i SBI-flödet (Self-Billing-Invoice) samt ett Ärendehanterings- och attestsystem för AR-teamet gällande kundförfrågningar är två spännande lösningar som visar hur M3 kan stödja verksamheten. Fler är på gång.

I december kommer workflow-lösningarna att presenteras på två websessioner med MAF, missa inte detta.
Harmonisering av ERP systemen har inletts och just nu pågår flytt av HQ in i M3 miljön.

Torbjörn Lanrot, Partner & Projektledare på Meridion