Meridion har utvecklat olika typer av paketeringar som syftar till att snabbt komma igång med lösningar som möjliggör beslutsstöd från strategiska vägval till taktiska förändringar samt effektivisering av operationella processer.

En del av paketeringarna berör endast funktionella lösningar i M3, uppsättning utav exempelvis Workflows som skapar processflöden med innehållande arbetsuppgifter mellan olika personer i organisationen (M3 Workflows), validering utav datainmatning (Manuella Vouchers) och integrerade lösningar för frakthantering (Ta kontroll över frakthanteringen i M3).

Andra paketeringar avser att analysera Affärssystemsdata med hjälp utav Qlik. De analyser som sker i Qlik avser bland annat prognososäkerhet i leveransplaner (FAI), visualisering av lager och lageraktiviteter med hjälp utav Meridion utvecklade Qlik-extension (Qlik Warehouse Visualization) samt grunddata check i M3 på global, taktiskt och operationell nivå (SCM på riktigt).

Vill ni också ha hjälp,
kontakta Lars

Vill ni också ha hjälp,<br />
kontakta Lars-img

Lars Nyström Försäljning och Marknad