[wpml_language_selector_widget]

Ta kontroll över hela din supply chain. Med oss får du en engagerad partner med lång erfarenhet av integration, försörjningskedjor och logistikprocesser. Men vi stannar aldrig vid analys och rapporter. Du får också starka resultat i praktiken. Vi kallar det Supply Chain på riktigt.

Upptäck Meridion du med.

Utfasning artiklar - Identifiering & Process

Ju fler artiklar man har, desto mer komplext kan det vara att ha en effektiv lagerhållning där rätt saker finns tillgängligt vid rätt tidpunkt. För att inte ha ett felaktigt och för högt lagervärde samt att säkerställa ett kostnadseffektivt lager bör artiklar fasas ut med jämna mellanrum. Meridion har tagit fram ett sätt att både identifiera och stödja utfasningsprocessen av artiklar med hjälp utav Machine Learning och M3 Workflows.

Applikationen

Lösningen består utav två delar. Där den första avser identifiering utav artiklar som bör fasas ut. Detta görs på ett effektivt sätt med hjälp utav Machine Learning. Den andra delen av lösningen avser att strukturera upp processen för utfasningen vilken är anpassad efter bolagets behov. Detta görs med hjälp av M3 Workflows.

Intresserad?

Vill du också förenkla och effektivisera din verksamhet?

Kontakta oss så berättar vi mer.

Förväntad nytta

  • Identifiering av potentiella artiklar för utfasning
  • En strukturerad utfasningsprocess
  • Minskat administrativt arbete
  • Frigörande av bundet kapital

Erbjudande

Meridion grundades 2005 och är ett oberoende konsultbolag som utvecklar och realiserar effektiva försörjningskedjor och logistikprocesser. Vi har mångårig och gedigen erfarenhet av verksamhets-utveckling och affärssystem, särskilt inom Infor M3.

Nyheter

State of Sweden - Best Practice för lagerstyrning

Rototilt förnyar sin M3 lösning tillsammans med Meridion