[wpml_language_selector_widget]

Supply Chain
på riktigt

Ta kontroll över hela din supply chain. Med oss får du en engagerad partner med lång erfarenhet av integration, försörjningskedjor och logistikprocesser. Men vi stannar aldrig vid analys och rapporter. Du får också starka resultat i praktiken. Vi kallar det Supply Chain på riktigt.

Upptäck Meridion du med.

Warehouse Visualization

Första tillämpningen skedde i ett av AB Volvos lager. En analys på affärsnyttan utav applikationer utfördes 2020 hos AB Volvo, där man kunde peka på olika aktiviteter kopplade till lagerhållningen som genom effektivisering skulle medföra olika finansiella fördelar. Analysen underströk även värdet av applikationen som beslutsstöd hos kunden.

Applikationen

Applikationen tillåter kunden att få en direkt inblick i sitt lager för att vidare kunna genomföra operationella aktiviteter, med mål för effektivisering och minskade kostnader relaterade till lagerhållningsaktiviteter.

Med hjälp utav applikationen kan man snabbt lokalisera vart artiklar med högfrekventa transaktioner finns, och agera för att lokalisera dessa i mer lättåtkomliga zoner, gångar och lagerplatser. Applikationen innehåller även analyser kopplade till ABC- kategorisering av artiklar, tomma lagerplatser, fyllnadsgrad, inventering, varumärkesanalys, plockfrekvenser med flera.

Intresserad?

Vill du också förenkla och effektivisera din verksamhet?

Kontakta oss så berättar vi mer.

Förväntad nytta

  • Identifiering av förbättringsåtgärder i lagerhållningen
  • Kommunikationsunderlag för att kunna effektivisera operationella aktiviteter
  • Bättre överblick av sitt lager och aktiviteter kopplade till lagerhållningen
  • Historiskt jämförande av lagrets effektivitet

Erbjudande

Meridion grundades 2005 och är ett oberoende konsultbolag som utvecklar och realiserar effektiva försörjningskedjor och logistikprocesser. Vi har mångårig och gedigen erfarenhet av verksamhets-utveckling och affärssystem, särskilt inom Infor M3.

Nyheter

Meridion föreläser om Infor M3 för mastersstudenterna på Chalmers!

Rototilt förnyar sin M3 lösning tillsammans med Meridion