[wpml_language_selector_widget]

Inköpskalkylering

Många har inte satt en inköpskalkylmodell som fångar upp alla kostnaderna och ännu färre har kopplat detta till konteringsstyrning för uppföljning och analys.

Metod

På Meridion kan vi visa att det inte behöver vara svårt att följa upp indirekta kostnader och minska osäkerheten.

Vi hjälper er i processen med att ta fram ett arbetssätt som ger korrekt uppföljning och en möjlighet till kontinuerlig förbättring.

Tillsammans tar vi fram en kalkylmodell och fördelningsnycklar för korrekt allokering av kostnader. Nästa steg är att koppla detta till konteringsstyrningen så att varje godsmottag bokas rätt och vi får underlag för förbättringar. I steg tre hjälper vi er med uppföljning av verkliga kostnader mot förbokade kostnader för att uppdatera våra fördelningsnycklar.

Intresserad?

Vill du också förenkla och effektivisera din verksamhet?

Kontakta oss så berättar vi mer.

Förväntad nytta

  • Vi minskar osäkerheten genom att få kontroll på våra indirekta kostnader
  • Kundtjänst ser verklig marginal vid orderregistrering
  • Marknad får bättre underlag vid prissättning och kampanjer
  • Alla avdelningar arbetar med samma siffror

Nyheter

Meridion föreläser om Infor M3 för mastersstudenterna på Chalmers!

Rototilt förnyar sin M3 lösning tillsammans med Meridion