[wpml_language_selector_widget]

Supply Chain
på riktigt

Ta kontroll över hela din supply chain. Med oss får du en engagerad partner med lång erfarenhet av integration, försörjningskedjor och logistikprocesser. Men vi stannar aldrig vid analys och rapporter. Du får också starka resultat i praktiken. Vi kallar det Supply Chain på riktigt.

Upptäck Meridion du med.

Forecast Accuracy
Index

Prognoskvalitet har alltid setts som en avgörande faktor för en effektiv planering. Meridion har drivit projekt inom området sedan starten 2005. I samband med finanskrisen 2009 identifierades behovet och både nationella och internationella projekt drevs under tre år för att öka kunskapen inom området.

En av leverablerna var FAI applikationen. 2018 togs ämnet in i ett projekt tillsammans med Chalmers och åtta bolag inom fordonsindustrin. FAI applikationen utvecklades och levereras nu i Qlik Sense med kopplingar till prediktiv analys.

Applikationen

Applikationen tillåter leverantörer att mäta prognosprecision i leveransplaner för sina kunder. Med hjälp utav Machine Learning försers användaren med en direkt inblick i leveransplanernas prognosprecision med hjälp utav både historisk och framtida data.

I applikationen används KPI:erna FAI och WTS, som är internationell Odette standard inom Automotive. WTS beskriver hur prognosen systematiskt antingen hamnar över eller under estimerat behov, och FAI beskriver procenten av denna differens. Eftersom datan överförs via EDI, kan appen användas med diverse ERP system.

Intresserad?

Vill du också förenkla och effektivisera din verksamhet?

Kontakta oss så berättar vi mer.

Förväntad nytta

  • En prediktering på faktiskt behov
  • Kommunikationsunderlag för leveransplansvariationer med kund
  • Bättre överblick över sina leveransplaner
  • Beslutsstöd för prioriteringar av planeringsarbete

Erbjudande

Meridion grundades 2005 och är ett oberoende konsultbolag som utvecklar och realiserar effektiva försörjningskedjor och logistikprocesser. Vi har mångårig och gedigen erfarenhet av verksamhets-utveckling och affärssystem, särskilt inom Infor M3.

Nyheter

State of Sweden - Best Practice för lagerstyrning

Rototilt förnyar sin M3 lösning tillsammans med Meridion