[wpml_language_selector_widget]

Supply Chain
på riktigt

Ta kontroll över hela din supply chain. Med oss får du en engagerad partner med lång erfarenhet av integration, försörjningskedjor och logistikprocesser. Men vi stannar aldrig vid analys och rapporter. Du får också starka resultat i praktiken. Vi kallar det Supply Chain på riktigt.

Upptäck Meridion du med.

Meridion presenterar på Plan’s forsknings- och tillämpningskonferens i Trollhättan

Meridion har tillsammans med Chalmers tekniska högskola genomfört en studie kring hur svenska företag använder sina affärssystem. Studien kommer idag presenteras av Patrik Jonsson, professor på Chalmers samt Meridions VD Johan Bystedt på Plan’s forsknings- och tillämpningskonferens i Trollhättan på Högskolan Väst.

I studien har vi sammanfattat de första 11 bolagen av hittills 20 bolag som analyserats med Meridions koncept Supply Chain på riktigt.

Ambitionen med arbetet är att stödja industrins konkurrenskraft genom att verka för ett effektivt nyttjande av mjukvaruapplikationer.

Med hjälp av Meridions paketerade lösning Supply Chain på riktigt kan ni vara med och påverka denna forskning och samtidigt få en rejäl genomlysning av er egen situation avseende er systemanvändning och parametersättning i ert affärssystem.

Läs mer om vårt koncept Supply Chain på riktigt eller kontakta Johan Bystedt för mer information.

Nyheter

Meridion föreläser om Infor M3 för mastersstudenterna på Chalmers!

Rototilt förnyar sin M3 lösning tillsammans med Meridion