Stöd i M3 för Mercedes nya INTO-SC koncept (Pick-Up Sheet)

Mercedes-Benz AG håller på att införa ett nytt transportkoncept mot sina leverantörer och de kallar projektet INTO-SC.

För er som M3 kund innebär detta att ett helt nytt EDI meddelande, VDA4985, skall tas emot.

Detta meddelande innehåller en följesedelsreferens (Pick-Up Sheet nummer) som skall med ut i aviseringen (VDA4913). Meridion kan supporta er med att införa detta nya koncept om ni har Mercedes som kund då vi har kunskap om konceptet samt tagit fram det nya meddelandet (VDA4985) för MeC. Det behövs även en speciell konfigurering i M3 för att få hela konceptet att fungera i M3.

 

 

För mer information vänligen kontakta:

VD, Johan Bystedt, 0704–18 40 30, johan.bystedt@meridion.se
Försäljningsansvarig, Lars Nyström, 0705-81 35 85, lars.nystrom@meridion.se