Qlik-utvecklare

Vi söker BI/Qlik-utvecklare som framförallt vill arbeta med Meridions nya initiativ att med Qliks BI-verktyg visualisera och analysera data från affärssystem. Läs mer om detta här! Detta initiativ är innovativt och explorativt, där dina egna idéer och uppslag kring lösningar kommer ha stor påverkan på Meridions framtida BI-erbjudanden. Därför är det också centralt att du motiveras av att arbeta utifrån formulerade kundproblem och affärskonsulters riktlinjer, snarare än mot exakt skrivna tekniska lösningsspecifikationer. Eftersom Meridion arbetar mot industri och med affärssystemsdata är intresse och nyfikenhet kring industriella processer något vi värdesätter högt.

Har ni några frågor,
hör av dig direkt till Jonna

Har ni några frågor,<br />
hör av dig direkt till Jonna-img

Jonna Cander Finance and Administration