Jerker Johansson började arbeta med M3 som verktyg i sin roll som business controller hos kund redan år 2000. Sedan 2011 har han arbetat som M3 finanskonsult och projektledare både hos Infor och partnerbolag.  Jerker har stor erfarenhet av globala utrullningar och täcker allt från finansiell rådgivning till fältnivå i M3.

 

Välkommen Jerker, du är ett fint tillskott till Meridions fokus med att förbättra kundernas verksamheter med M3 som verktyg.