Flera organisationer håller för närvarande på att övergå till den nya web baserade plattformen och den gamla excel varianten är inte längre tillgänglig för nya utvärderingar.

Odette ordnar öppna fria Webinars om detta,

Välkommen att delta anmälan via Odette enligt nedan

As communicated earlier, Odette and AIAG are organising MMOG/LE webinars and the dates have been fixed now for 3 regions. Please find the links to register and more details about the content of the webinar through the link: https://www.odette.org/news/story/live-webinars-mmog-le-readiness on Odette webpage. It is also possible to register directly using the URL links shown below.

Asia-Pacific: Jan 22 from 01:00AM – 02:00AM CET

Registration URL: https://attendee.gotowebinar.com/register/4230160285264997388


Europe: Jan 23 from 15:00PM – 16:00PM CET

Registration URL: https://attendee.gotowebinar.com/register/3691047743933303564