I samtal mellan kund och leverantör i fordonsindustrin diskuteras ofta hur prognoser varierar över tid. Svängningarna är ofta stora och svåra att mäta. Känner ni igen det? Föreställ er ett standardiserat verktyg för att prognosvariation som gör att alla kommer till mötet med exakt samma bild av läget. Detta är möjligt genom Odette Forecast Accuracy Index (FAI)!

FAI är ett mätetal som tagits fram i en rekommendation av branchorganisationen Odette. Tillsammans med denna rekommendation finns en applikation byggd i beslutsstödsverktyget QlikView som är fri för medlemmar i Odette.

Två nyckeltal presenteras i rekommendationen från Odette (LG07):

 • FAI – en procentsats av hur exakt en prognos är för en viss efterfrågeperiod
 • WTS – ett index som beskriver typ av icke-perfekta prognoser – om prognoserna är i allmänhet över eller under den faktiska efterfrågan

 

 

 

Kom igång!

För medlemmar i Odette är det gratis att komma igång med FAI. Läs mer och beställ på http://www.odette.se/it-tjanster/odette-fai-forecast-accuracy-analyzer

Meridion har byggt applikationen tillsammans med Odette och har stor erfarenhet kring implementation av applikationen i verksamheten. Att komma igång med FAI går fort och vi hjälper givetvis till på ett kostnadseffektivt sätt. Implementationstiden räknas snarare i timmar än i dagar.

 

Förbättringsarbete

Följande problem är vanliga i samband med prognosinformation:

 • Brist på information och transparens i försörjningskedjan resulterar i konsekvenser såsom ”the Bullwhip effect” (https://en.wikipedia.org/wiki/Bullwhip_effect)
 • Prognosinformationens kvalitet är låg och det saknas standardiserade KPI:er för att stödja analys och kommunikation
 • Global försörjning och långa ledtider förvärrar problemen då behov ändras med kort framförhållning
 • Leverantörer är tvungna att öka säkerhetslager eller ha överkapacitet för att parera för oväntade uppgångar i behov

Att förbättra prognoskvaliteten kan positivt påverka ett företag ur många perspektiv, här illustrerat av den s.k. ”3-CEP modellen”:

 

 

Referenser

Utrullningen av Odette FAI har startat och nya installationer sker i hög takt.

Nedan följer ett urval av kunder som installerat lösningen. Kontakta gärna Meridion för att diskutera era frågeställningar direkt med något av dessa bolag:

 • AB Volvo
 • Volvo Cars
 • Plastal
 • Scania
 • Bulten
 • AC Floby
 • Heléns Rör
 • Levi Peterson
 • SKF
 • Eberspächer

 

 

 

Kontakta Johan för mer info

Kontakta Johan för mer info-img

Johan Bystedt VD, Marknad och Sälj