Nyheter

Välkommen Mikaela

Mikaela Holmer är Meridions senaste tillskott i satsningen på Business Intelligence och Qlik. Mikaela har en kandidatexamen i systemvetenskap från Göteborgs universitet med inriktning på IT, människa och organisation. Detta passar utmärkt med hur vi vill att man använder IT som stöd i sin verksamhet. Mikaela har även en tävlingsnerv vilket har resulterat i ett antal SM medaljer i fälttävlan.