Nyheter

Strategiskt samarbete

Från våren 2012 ingår Meridion i ett strategiskt samarbete med Lawson partnerna Elvenite och Vince.

Tillsammans med Elvenite (www.elvenite.se) och Vince (www.vince.no) har vi en större geografisk spridning och täcker flera branschområden. En arbetsgrupp är tillsatt för att utveckla samarbetet vidare. Meridion ser samarbetet som ett viktig steg för att erbjuda nya och befintliga kunder ännu bättre service.

Elvenitelogo

Vince