Nyheter

Prognoskvalitet för Odette

Meridion leder ett Odette-projekt som syftar till ökad förståelse och samarbete kring prognosinformationskvalitet. En applikation har utvecklats för att kunna mäta och analysera kvaliteten på prognoser. Applikationen testas för tillfället av Scania, AB Volvo, Volvo Car samt ett tiotal leverantörer till dessa.

Mer information om detta hittar ni på Odettes hemsida:
http://www.odette.se/om-oss/aktuellt/bra-etappresultat-natt-inom-projektet-prognosinformationskvalitet