Nyheter

Mera nytt blod in i M3 världen hos Meridion!

Amanda Orrefalk är ny trainee hos Meridion. Amanda har en Masters från Industriell Ekonomi från Karlstad universitet och har fokus på energi och miljö. Vi ser detta som en möjlighet att koppla information i affärssystemet till miljömässiga aspekter, vilket vi idag anser är ett mycket eftersatt område.
Primärt kommer Amanda att fokusera inköp och anskaffning inom M3.