odette

MMOG/LE

MMOG/LE är ett standardiserat verktyg för bedömning av logistikfunktioner i företag. Verktyget är inriktat mot analys av förbättringspotential och kan användas i alla led i försörjningskedjan. MMOG/LE är anpassat till den nya kvalitetsstandarden ISO/TS 16949.

Meridion utför utbildningar i MMOG/LE på uppdrag av Odette Sweden.