600x400_line_automotive

JIT

Inom automotivebranschen är kraven på en säker och effektiv process för att hantera JIT (Just-In-Time) leveranser höga. En felaktig eller försenad leverans kan leda till att slutmonteringens produktionslina stoppas. Dessa höga krav ställs därmed också på de inblandade systemen och dess integrationer.

Meridion har genomfört ett stort antal projekt vad gäller JIT och dessa innefattar både design av processen samt implementering av lösningen i ERP-system med tillhörande integrationer. I dessa projekt har vi även varit med och säkrat processen runt lösningen, såsom scannerimplementationer och poka-yoke (”minimera misstag”) -processer.

Vilken JIT-lösning som är rätt beror vanligen på vilken OEM man skall leverera till, samt om det är en personbilstillverkare eller lastbilstillverkare. Meridion har erfarenhet av att arbeta mot de flesta stora OEM inom automotive i Europa och har god kännedom om deras krav på JIT.