600x400_line_automotive

JIT

Inom Automotive branschen är det vanligt förekommande med JIT leveranser in till den producerande fabriken.
Ofta ligger leverantören väldigt nära fabriken och ibland till och med på samma område.

Kraven är väldigt höga på en säker och effektiv process för att hantera JIT leveranser då en felaktig eller försenad leverans kan leda till att linan stoppas. Dessa krav ställs därmed också på inblandade system och dess integrationer.

Meridion har genomfört ett stort antal projekt vad gäller JIT och dessa innefattar både design av processen samt implementering av lösningen i ERP system med tillhörande integrationer.
För att lösningen skall fungera effektivt krävs att man säkrar processen, ofta genom scanners och lösningar för Poka-Yoke (”Minimera misstag”) vilket vi har varit med och implementerat.

JIT lösningen är i de flesta fall väldigt beroende av vilken OEM man skall leverera till samt om det är till Personbils- eller till Lastbilstillverkarna.
Meridion har erfarenhet av de flesta stora OEM i Europa för dessa segment och har god kännedom om respektive OEM’s krav och processer för JIT.