meridion-world

Tredjepartslogistik

Meridion har designat och implementerat ett flertal komplexa lösningar och processer för tredjepartslogistik. En central del i tredjepartslogistik är att spegla affärspartners lagersaldo och lagertransaktioner. Detta är utmanande och ställer höga krav på integrationslösningar för att processen skall fungera effektivt och korrekt. De projekt vi genomfört innefattar både lösningar för den som agerar som service provider i ett tredjepartskoncept och lösningar för företag som tar hjälp av en tredjepartslogistiker. Frågeställningarna för dessa två typer av projekt är liknande men kräver lite olika infallsvinkel.