meridion-world

3PL

Meridion har stor erfarenhet av att designa och implementera  lösningar och processer för Tredjeparts logistik. Dessa lösningar inkluderar ofta ett antal olika parter och kräver en stor del integration för att processen skall fungera effektivt. De lösningar som Meridion varit med och tagit fram innefattar både lösningar för en part som tar hjälp av en tredje part för att sköta logistiken samt även lösningar för den som agerar som Service provider i ett tredjeparts koncept. Frågeställningarna för dessa två typer är liknande men kräver lite olika infallsvinkel.