Verksamhetsutveckling

iStock_000010215093XLarge

Meridions verksamhetsutveckling

Vi vet genom erfarenhet att det inte räcker med en bra lösning för att nå ett effektivt resultat, acceptans och förståelse för lösningen är lika viktigt.

Vi förenar er verksamhetsstrategi med den operativa verkligheten med hjälp av vår metod som tar fram en helhetsbild och visualiserar de problemställningar som finns. Samband mellan olika problem och möjligheter blir tydliga och på så sätt kommer de verkliga orsakerna fram. Genom vår erfarenhet av att analysera, leda och genomföra projekt ser vi till att nyckeltal, strukturer och processer samverkar mot ett gemensamt mål.

Meridions analys- och införandemetodik kombinerat med affärssystem och verksamhetskunskap har visat mycket gott resultat.