Verksamhetsutveckling

iStock_000010215093XLarge

Meridions verksamhetsutveckling

Meridion strävar efter att vara faktorn som transformerar ert företags strategi till affärsnyttigt systemstöd och IT-lösningar som ger ett faktiskt mervärde.

Vår djupa förståelse för affärssystem är kombinerad med en expertkunskap, passion och nyfikenhet kring supply chain management och verksamhetsfrågor. Erfarenheterna inom vårt företag sträcker sig över flertalet brancher, till stor del inom tillverkande och distribuerande företag. Meridion har en lång historia av framgånsrika projekt inom fordonsindustri där vi har särskilt djuplodande expertis.

De lösningar som Meridion levererar tar alltid avstamp i ert företags affärsprocesser, mål och strategi. Därifrån finns vi med er hela vägen från processkartläggning och förstudier, genom utveckling av nya affärsprocesser, fram till det praktiska införandet av nya systemstöd och arbetssätt.