Referenser

Kunder som använder Odette FAI

Utrullningen av Odette FAI har nyligen startat och nya installationer sker i hög takt.

Här följer ett urval av kunder som installerat lösningen.
Kontakta gärna Meridion för att diskutera era frågeställningar direkt med något av dessa bolag.