Qlikview

qlik

Qlik

Qlik (Qlikview) är verktyget som används för FAI applikationen.