Bakgrund

Bakgrunden till Odette FAI

Följande problem är vanliga i samband med hög prognosvariation över tiden:

  • Brist på information och transparens i försörjningskedjan resulterar i konsekvenser såsom ”the Bullwhip effect”
  • Prognosinformationens kvalitet är låg och det saknas standardiserade KPI:er för att stödja analys och kommunikation
  • Global försörjning och långa ledtider förvärrar problemen då behov ändras med kort framförhållning
  • Leverantörer är tvungna att öka säkerhetslager eller överkapacitet för att parera för oväntade uppgångar i behov

Att förbättra prognoskvaliteten kan positivt påverka ett företag ur många perspektiv, här illustrerat av den s.k. ”3-CEP modellen”:

3CEPs