Applikationen

Odette FAI

Applikationen Odette FAI kan erbjuda både kunder och leverantörer ett sätt att mäta prognossäkerhet enligt Odetterekommendationen LG07. Det är lätt att använda, ger omedelbara resultat och tillåter export av data till t.ex. Excel. De uppgifter som används är samma uppgifter som brukar skickas via EDI (någon standard eller version), och är därmedoberoende av affärssystem.

De två nyckeltal som presenteras i rekommendationen LG07 används:

  • FAI – en procentsats av hur exakt en prognos är för en viss efterfrågeperiod
  • WTS – ett index som beskriver den typ av icke-perfekta prognoser – om prognoserna är i allmänhet över eller underden faktiska efterfrågan

Andra funktioner i applikationen:

  • Snabbt jämföra olika partners och / eller adresser och / eller artiklar
  • Få en överblick över hur Prognos noggrannhet har förändrats över tid
  • Analysera vad som orsakat dåliga prognoser
  • Parametrarna i KPI är alla helt dynamisk: Lag längder, Alpha-värden och Period längder
  • Få visualisering av leveransplaner – titta på deras efterfrågan över tid i en graf
  • Användbar både för kunderna, för att mäta vad som är de skickar, och leverantörer, till åtgärder vad de får
  • Exportera data och KPI resultat till Excel
  • Byggt i Business Intelligence programmet QlikView