Projektledning

meridion-konf

Meridions projektlednings erbjudande

Bra projektledning och styrning är den främsta framgångsfaktorn för ett lyckat projekt. Fokus på projektets ramar och att ha kontroll på aktiviteter, avvikelser, milstolpar och budget är centralt. Ledningen och beställaren av projekt skall ha god överblick och kontroll av projektet, avseende status, mål och budget.

Vi har resurser för projektledning, lösningssamordning och kvalitetssäkring