M3 Teknik

För att stödja företagets processer så kraftfullt som möjligt med M3 och ge användarna bästa möjliga upplevelse av systemet krävs god förståelse av M3:s underliggande teknik. Meridion kan med fast hand både vägleda och utveckla i teknikmiljöerna bakom er M3-installation!

Vi hjälper er med bland annat:

  • Teknisk projektledning
  • Utveckling i JAVA för M3 och även RPG för Movex
  • Utveckling av användargränssnitt – Xi, Smart Office, MashUps, Script
  • Infor Ming.le, Event hub, Event analytics, Enterprise search, ION workflow
  • Cloud-lösningar
  • Skannerlösningar – Factory Track, Warehouse mobility med mera
  • Installation och teknisk systemuppsättning utför vi via Infor eller annan tredjepart men vi har kompetensen att stå bakom er och tillse att leveransen blir god.